054-4729655  :סיגל

  • Facebook Social Icon

©2020 by Poeticamera

פואטיקאמרה - סרטון, מיצג, סידרה

סרטון   - תצלום ושיר, הנשזרים זה בזה בעזרת וידאו, קול וכתב יד.

              זו היחידה הקטנה ביותר של פואטיקאמרה.

 

מיצג     - מספר סרטונים, המוצגים בזה אחר זה. משפט מוסיקלי קצר יוצר אתנחתא ביניהם.

 

סידרה  -  מיצג, ובו סרטונים רבים, הדנים כולם בנושא אחד.

 

 לפניכם מיצג, ובו שלושה סרטונים בלבד.

סרטונים אלו לקחו חלק קטן בסידרה "מפגש דרכים".

על הרעיון