top of page
 פואטיקאמרה מארחת אומנים מחו"ל

 

פואטיקאמרה היא פלטפורמה, המארחת צלמים ומשוררים ליצירה משותפת.

 

בפרק זה מוצגים שיתופי פעולה מבורכים כאלה.

אלי אליהו - משורר

אלי אליהו - משורר

אלי אליהו - משורר

אלי אליהו - משורר

אלי אליהו - משורר

bottom of page