top of page

על התערוכות

פואטיקאמרה מציגה במוזיאונים, בגלריות, בספריות ציבוריות ובמרכזים קהילתיים.

קיימות שתי אפשרויות תצוגה – שתיהן יחד או כל אחת לחוד:

  •  מסך, שעליו מוקרנים מיצגי הווידאו בליווי סאונד.

  •  תמונות תלויות, אשר  בכל אחת מהן התכתבות הדוקה בין שיר לתצלום.

bottom of page