top of page

השקת ספר פואטיקאמרה
בית הסופר - תל אביב

7-12-21

החל מדקה 53
 

ערב השראה מקומית
אלמא - זכרון יעקב

2-11-21

מופע לשבוע הספר
קיבוץ מעגן מיכאל

23-6-21

זום - מידעטק

נהריה

25-04-21

זום - ספוקנוער

18-04-21

זום - פורום נשים

זיכרון יעקב

25-01-21

זום - נשים מצלמות

25-01-21

ויצו - נהריה

11-03-20

אוניברסיטת תל אביב

8-3-20

גלריית בית יד לבנים - חיפה

27-06-19

ספריה עירונית - זכרון יעקב

10-03-19

קרון הספרים - פסטיבל שייח אבריק

22-03-18

מידעטק - נהריה

23-11-16

מעגן מיכאל

15-09-16

קרון הספרים - טבעון

20-07-16

מוזיאון עליה ראשונה - זכרון יעקב

29-05-16

לראש הדף

bottom of page