054-4729655  :סיגל

  • Facebook Social Icon

©2019 by Poeticamera

בתכנית 'עמק השווה' - רדיו עמק יזרעאל

בתכנית 'על מחשבים ומחשבות' - רדיו אורנים

פואטיקאמרה בעיתונות

ברדיו