top of page
                                          על המופעים

 

כל סידרה של פואטיקאמרה מלווה במופע.

אנחנו מקרינות את סרטוני הסידרה ומשתפות את הקהל במחשבות, באתגרים ובלבטים, שעלו במהלך העבודה.

מופע לאוהבי אמנות, לחובבי המילה והמצלמה ולכל מי שלבו הולם.

הסידרה הראשונה – 'מפגש דרכים':

במופע זה שיתפנו את הקהל באופן בו אנחנו רואות את הדמיון והשוני בין צילום לשירה, בנושאים המעוררים בנו השראה ובנסיבות לידתה של פואטיקאמרה.

 

הסידרה השנייה – 'בלי איפּור':

סידרה זו מוקדשת לנשים, למערכות היחסים בינן לבין העולם ובינן לבין עצמן. במופע אנחנו מספרות מאין בא הרעיון להקדיש סידרה לנשים, מה גישתנו לאמנות חברתית וכיצד אנחנו מטפלות במהלך העבודה בסטריאוטיפים מגדריים.

אנחנו מארחות בסידרה זו את הצלמים: נינו הרמן, ליאת יבנה ריפ וגילה גלעד ואת המשוררים: אגי משעול, אלי אליהו, טלי וייס, שושנה קרבסי, אריאן סולאל, טליה גרתי ואיריס איליה כהן.

bottom of page